Informace

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Ekologie a životní prostředí

  Držitel Certifikátu Systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001. Ekologie a životní prostredí
 • Banner

  Fotogalerie

  prozkoumejte ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Fotogalerie
 • Banner

  Nabídka zaměstnání

  Hledáme odborníky ať už v administrativě a řízení nebo na dělnické profese. Nabídka zaměstnání
 • Banner

  Politika společnosti

  vychází z aktuální strategie společnosti a celé skupiny Politika společnosti

Ekologie a životní prostředí

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je tak jako všechny společnosti ArcelorMittal držitelem Certifikátu Systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001.

MOTTO:

Zavádění integrovaného přístupu k omezování znečištění je jedním z hlavních nástrojů společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. pro další snižování negativních dopadů její výrobní činnosti na životní prostředí.

V současné době je snižování zátěže životního prostředí zabezpečováno:

n snížením výroby a počtu provozovaných zdrojů,

n realizací environmentálních akcí (v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod a nakládání s odpady),

n zavedením integrovaného systému řízení (IMS).

Součástí integrovaného systému řízení je i systém environmentálního managementu – EMS (dle ČSN EN ISO 14001) spočívající především v:

n definování a pravidelné aktualizaci tzv. environmentální politiky jako součásti politiky integrovaného systému řízení;

n certifikaci, hodnocení a obnovování EMS ve všech výrobních závodech;

n stanovování, vyhodnocování a aktualizaci cílů EMS.

 

Fotografie stromů

 

V červenci 2007 představila skupina ArcelorMittal svou environmentální politiku. Tato politika vysvětluje přístup k životnímu prostředí, a to definováním deseti zásad, které specifikují celosvětové praktiky celé skupiny. Politika byla schválena představenstvem skupiny ArcelorMittal. Zásady environmentální politiky jsou ke shlédnutí zde.

ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter >